WEBKWESTIE NATUUR GEWELD

LEERKRACHT

Titel: Natuurgeweld

Onderwerp: Natuurrampen

Schooltype: Basisonderwijs en Voortgezet Onderwijs

Bestemd voor:

  • PO: groep 7-8
  • VO: klas 1 t/m 8

Vakgebied(en): aardrijkskunde

Uitvoering door: teams van 3 à 4 leerlingen

Tijdsinvestering: 2 lesuren

Opbrengst: Een presentatie

Leerpunten:

  • globaal inzicht in oorzaken en gevolgen van natuurrampen als ook in mogelijkheden van bescherming
  • zoekopdrachten op internet
  • samenwerken in groepsverband
  • maken van een presentatie

Webkwestiemaker: John Demmers

Heb je vragen of opmerkingen?

Geef het hier door.