WEBKWESTIE NATUUR GEWELD

BEOORDELING

Op deze pagina zie je waar je leerkracht op zal letten.

Gebruik dit schema ook voor jezelf.

Ga bij alle onderdelen (de onderwerpen in de zwarte kolom) na welke score je denkt te halen.

Streef er naar om voor elk onderdeel 3 of 4 punten te scoren.

Je moet minstens 15 punten hebben gehaald voor een voldoende.

Je kunt het beoordelingsschema ook hier downloaden.